29.07.2013

Tiesitkö tätä luonnonkaasusta?

Maakaasu, biokaasu, LNG – testaa tietosi luonnonkaasusta.

1. Mitä luonnonkaasu on?

Luonnonkaasulla tarkoitetaan maa- ja biokaasua. Maakaasua saadaan poraamalla maan uumenista ja biokaasua orgaanisesta aineesta hajottamalla. Maakaasu ja jalostettu biokaasu ovat koostumukseltaan samaa ainetta, metaania. Luonnonkaasu sopii sähkön tuotantoon, teollisuuden prosesseihin ja rakennusten lämmittämiseen sekä liikenteen polttoaineeksi. Sillä lämpiää myös kaasuliesi.

2. Miksi luonnonkaasu?

Maakaasu on monipuolinen ja puhdas polttoaine, josta ei synny lainkaan lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia. Ympäristöystävällisyytensä lisäksi maakaasun etuja ovat mm. taloudellisuus ja huolettomuus.

Uuden sukupolven teknologian ansiosta maakaasun käyttökustannukset ovat edulliset, sillä nykyisten kaasulaitteiden energiatehokkuus on omaa luokkaansa. Monipuolisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä lisäksi maakaasu on myös erittäin edullinen polttoaine, ja siksi luonnollinen valinta kodin energiaratkaisuksi.

3. Mistä biokaasua tehdään?

Biokaasua voi valmistaa lähes mistä tahansa orgaanisesta materiaalista. Gasum-biokaasua valmistetaan mm. Espoossa Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja Kouvolassa Mäkikylän jätevedenpuhdistamon lietteestä. Laitoksilta se syötetään jalostettuna maakaasuverkkoon. Lahteen on valmistumassa Suomen suurin biokaasulaitos, joka tuottaa biokaasua biojätteestä. Joutsenossa puolestaan suunnitellaan biokaasun kaasuttamista metsähakkeesta.

Yhteensä on arvioitu, että biokaasun tuotantopotentiaali riittäisi kattamaan jopa kolmanneksen Suomessa käytetyn luonnonkaasun määrästä.

Suomenojan vedenpuhdistamo

Kuva: Suomenojan jätevedenpuhdistamo

4. Mihin biokaasua käytetään?

Jalostettua biokaasua voi käyttää samoin kuin maakaasua. Tällä hetkellä Gasum-biokaasua on tarjolla liikenteen polttoaineeksi.

Tulevaisuudessa myös teollisuusyritykset voivat valita käyttöönsä biokaasun.

5. Mitä on nesteytetty maakaasu LNG?

LNG on maakaasua, joka on muutettu nestemäiseksi –163 °C lämpötilassa. Sitä käytetään teollisuuden, energiantuotannon ja laivaliikenteen polttoaineena. LNG:llä on maakaasun ympäristöedut: se palaa puhtaasti tuottamatta rikki-, typpi- tai pienhiukkaspäästöjä.

Gasumilla on omaa LNG-tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa. Lisäksi nesteytettyä maakaasua voidaan tuoda Suomeen laivakuljetuksilla kaasun tuotantomaista. Tällä hetkellä Suomessa ei ole LNG:n tuontiterminaalia.

Gasum suunnittelee merenkulun tarpeita palvelevan LNG-terminaalin rakentamismahdollisuuksia Turun Pansioon. Inkoossa ja Porvoossa Gasum selvittää mahdollisuutta rakentaa suuren kokoluokan LNG-terminaali, joka voisi palvella paitsi Suomen ja Baltian energiatuotantoa, myös merenkulun polttoainetarpeita.

6. Miksi LNG:tä tarvitaan?

Öljyn kallistuessa ja ympäristönormien tiukentuessa öljyn käyttöä tulee korvata muilla polttoaineilla.

LNG on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Siitä syntyy öljyä vähemmän hiilidioksidipäästöjä eikä se sisällä lainkaan rikkiä tai aiheuta haitallisia pienhiukkaspäästöjä.

LNG:tä voi kuljettaa myös paikkoihin, jonne kaasun jakeluverkko ei ulotu.

EU:n rikkidirektiivi asettaa vuoden 2015 alussa voimaan rajoitukset Itämeren laivojen rikki- ja typenoksidipäästöille. LNG on kokonaisedullisin ratkaisu Itämerelle ja se täyttää ympäristönormit jo nyt.

Tarvittavan LNG-infranstruktuurin toteuttaminen toisi Suomeen myös paljon osaamista ja uusia työpaikkoja meriklusteriin.